誓于未来世 永扬天尊教

More

  天干类象 – 壬水

  on

  |

  views

  and

  comments

  壬水刚健,犹如江河、大海,奔流不息;又如洪水泛滥,一泻千里;也如秋雨、泉水一发不可收拾。

  滴天髓

  壬水通河,能泄金气,刚中之德,周流不滞。通根透癸,冲天奔地。化则有情,从则相济。

  原注:壬水即癸水之发源,昆仑之水也;癸水即壬水之归宿,扶桑之水也。有分有合,运行不息,所以为百川者此也,亦为雨露者此也,是不可歧而二之。申为天关,乃天河之口,壬水长生于此,能泄西方金气。周流之性,冲进不滞,刚中之德犹然也。若申子辰全而又透癸,则其势冲奔,不可遏也。如东海本发端于天河,复成水患,命中遇之,若无财官者,其祸当何如哉!合丁化木,又生丁火,则可谓有情;能制丙火,不使其夺丁之爱,故为夫义而为君仁。生于九夏,则巳、午、未、申火土之气,得壬水熏蒸而成雨露,故虽从火土,未尝不相济也。

  任氏曰:壬为阳水。通河者,即天河也,长生在申,申在天河之口,又在坤方,壬水生此,能泄西方肃杀气,所以为刚中之德也。百川之源,周流不滞,易进而难退也。如申子辰全,又透癸水,其势泛滥,纵有戊己之土,亦不能止其流,若强制之,反冲激而成水患,必须用木泄之,顺其气势,不至于冲奔也。合丁化木,又能生火,不息之妙,化则有情也。生于四、五、六月,柱中火土并旺,别无金水相助。火旺透干则从火,土旺透干则从土,调和润泽,仍有相济之功也。

  1、宜疏怕塞

  壬水本性刚健,易进难退; 如果太旺,就是江河、大海之水,只能引导,不能制克惟顺其势,任其性,一往无前。有舟则可扬帆远航,无舟亦可涤盪陈腐。调理依其势。

  2、怕忌浑浊

  己土阴柔,壬水刚健,如果土不成事,则无法止其壬流; 故此,壬不惧忌。不过,壬水乾淨,己土来混,壬则失其清澈,壬水还是具有伤害。

  3、喜两火相济

  水与火对,是为相济。故此,壬水喜丙,水辅阳光,万物得霁,风光秀美。壬与丁合,阴阳周全,仁情皆备,相互相成。

  4、喜来作堤为岸

  水无论壬癸,皆为润下,涵养之德盛矣。

  但是,壬水奔流,取之不便;奔水盪土,亦为不清; 故此,取用壬水,亦要戊土作堤。水静则清,淨水则取,便于灌溉,便于饮用,润下之德就会光大。

  5、壬癸有互助之功

  壬癸皆水,本性安静。各有分工,不与物争。故此,柔能助刚,刚不欺柔,能相互合作,互不争利,互不为害。

  分享链接
  相关标签

  推荐阅读

  梅花易术与六爻

  《梅花易数》是中国古代占卜法之一。现在的梅花心易就是梅花易数的别称。相传为宋代易学家邵雍所著,梅花易数起源于汉易,是一部以易学中的数学为基础,结合易学中的“象学”进行占卜的书,相传邵雍运用时每卦必中,屡试不爽。梅花易数依先天八卦数理,即乾一,兑二,离三,震四,巽五,坎六,艮七,坤八,随时随地皆可起卦,取卦方式多种多样。 六爻,它起初是用50根蓍草进行预测,到宋朝时才有了“以钱代蓍”,预测人将三枚铜钱放于手中,思其所测之事,让所测信息融贯于铜钱之中,合掌摇晃后放入卦盘中,掷六次而成卦。配以卦爻,及动变以后。通过测卦当日的干支,配以六亲及六兽,结合易经的爻辞,而判断事物的发展过程和结果。

  灵宝无量度人上品妙经卷二十 – 碧落空歌品

  道言:昔于始青天中,碧落空歌大浮黎土,受元始度人空洞灵章自然之音。 碧落缠虚,天霞流曼,神风鼓激,万音合响。浮沉清浊,抑扬宛转,错而成歌,其声洞彻,交唱诸天。 当于是时,天地万物,无声之类,一时能言,敷道立教。启玄建宗,一切生类,通理明法。元始天尊当说是经,周回十过,以召十方碧落世界。飞霞结缕,妙于宝纲,一切天人,龙舆凤葆,倏忽往来。若经幽窦,空碧炫焕,略无限碍,光辉流他影。

  灵宝无量度人上品妙经卷十九 – 十方圣境品

  道言:昔于灵华天中,景耀回风大圆化土,受元始度人十方圣境无量上品。 元始天尊当说是经,周回十过,以召十方,始当诣座。天真大神,上圣高尊,妙行真人,十方圣境化土世界仙君仙王,无鞅数众,乘空而来,玄云飞霞,凤舆朱轮,葆盖交荫,琅碧腾辉,洞彻八冥,晃耀太空。九日九夜,诸天日月,宫府星垣,帝阙宝观,朱楼神岳,琼山璇台,劫仞下及苍丹之界,玄素之乡,清都九渊,六周十极,光明照朗,通达无碍,一国地土山川林木,缅平一等,无复高下,土皆作黄玉。中天正炁,交灌坤丘,神化平夷,无有异色。众真环侍,元始天尊安坐太虚九芒赤文火玉之座。

  广告

  spot_img

  推荐阅读

  More like this

  留下一个答复

  请输入你的评论!
  请在这里输入你的名字